Minnestund

Det kan være godt å samle familie og venner til minnesamvær etter bisettelsen eller begravelsen, enten hjemme eller i leide lokaler. Vi kan bistå med leie av ulike lokaler, samt engasjere cateringbyrå som tar seg av dekking av bord, mat, servering og opprydding, eller kun levering av mat.