Priser og stønad til gravferd

Gravferd tilpasset de etterlattes situasjon

En gravferd kan for noen være en uventet stor utgift. Vi planlegger gravferden i nært samarbeid med de pårørende, og med vårt store utvalg av produkter og tilbehør kan vi tilby gravferder i ulike prisklasser.

Priser

Vi er klar over at pårørende ofte kan være i en sårbar situasjon, og at pris for gravferd dermed ikke er det man har sterkest fokus på. Vi ønsker likevel at et kostnadsforhold skal være ryddig, og at du skal få de prisene som du forventer.

Denne siden vil ikke gi svar på alle kostnader, men vi vil alltid gi deg et prisoverslag som er basert på dine ønsker for begravelsen eller bisettelsen.

Last ned full prisoversikt, samt våre minimum- og maksimumspriser på en gravferd med seremoni

Personlig gravferd og pakkepriser

Planlegg en personlig begravelse som kan bli akkurat slik du og dine nærmeste vil ha den, eller velg en av våre to faste pakkepriser. 

Personlig gravferd

Dine valg avgjør hva gravferden koster

 

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av dine ønsker, så kommer vi opp med et forslag til gjennomføring og kostnad på gjennomføringen.

Gravferd med seremoni

Fast pakkepris til kr. 24 933,- 

Dersom du ønsker en seremoni til fast pris, får du en pakke som inkluderer det meste du trenger til dette.

Gravferd med seremoni

 • Døgnvakt

 • Kvalitetsgaranti

 • Kompetent bistand

 • Kort planleggingssamtale via telefon eller på kontoret

 • Alle bestillinger

 • Meldinger til det offentlige

 • Minneside på internett

 • Annonsering på internett

 • Stell og nedlegging i kiste

 • Enkel hvit kiste

 • Transport

 • Mannskap i seremonien

 • Blomst på kisten

 • Inntil 50 enkle programhefter

 • Pynting av seremonirommet

 • Veiledning med arv- og skifterådgiver

 • Veiledning om gravsted og gravstein

Gravferd uten seremoni

Fast pakkepris til kr. 9 900,- 

For de som ikke har noen seremoni eller samling ved kisten.

 

Gravferd uten seremoni

 • Døgnvakt

 • Kvalitetsgaranti

 • Kompetent bistand

 • Kort planleggingssamtale via telefon eller på kontoret

 • Alle bestillinger

 • Meldinger til det offentlige

 • Minneside på internett

 • Stell og nedlegging i kiste

 • Enkel umalt kiste

 • Transport

 • Veiledning med arv- og skifterådgiver

 • Veiledning om gravsted og gravstein

Stønad til gravferd

Vi er godt kjent med NAVs regelverk og søknadsprosess, og kan være behjelpelig med å søke når det er grunnlag for behovsprøvd gravferdsstønad. De aktuelle stønadstypene som kan søkes etter er:

Behovsprøvd gravferdsstønad

Dersom avdøde hadde en ligningsformue på mindre enn 24.734,- kan det søkes om gravferdsstønad. Det foreligger egne regler dersom avdøde var gift eller under 18 år.

Refusjon av transportutgifter

Dersom det er nødvendig med transport som overstiger 20 kilometer fra dødssted til nærmeste naturlige gravsted, kan det søkes om refusjon av transportutgifter.

For full oversikt over stønadsordninger og regler som gjelder kan du lese mer på NAVs nettsider. Du kan også kontakte oss dersom du er usikker på om stønad kan være aktuelt.

Gå til NAVs nettside

Kvalitetsgaranti

Vi garanterer at du får profesjonell hjelp med høyeste kvalitet. Arbeidet foregår punktlig, og presist og du kan forvente at vi husker på alle småtingene du kanskje ikke tenker på selv. Du har vår garanti for at vi oppfyller punktene i listen under.

Døgnvakt
Du når oss på telefon hele døgnet. Våre telefonvakter er utdannede gravferdskonsulenter med lokalkunnskap.

Prisinformasjon
Våre prislister er tilgjengelig på kontorene og på internett. I starten av planleggingssamtalen spør vi om du har en kostnadsramme for begravelsen. Ved bestilling gir vi deg et skriftlig kostnadsoverslag og ber om din bekreftelse. Vi noterer også ned tilleggskostnader som ikke skal faktureres via byrået. Vi oppdaterer overslaget fortløpende dersom du gjør endringer.

Planleggingssamtalen
I planleggingssamtalen får du veiledning av en utdannet gravferdskonsulent, som blir din kontaktperson videre. Du får en oversikt over alle avtaler og en huskeliste over det som gjenstår. Det kan være mange ting å ta stilling til, og vi hjelper deg å prioritere det som er viktigst. Du får også “Jølstadpermen” med informasjon om alt som må ordnes ved dødsfall.

Oppfølging før seremonien
Din kontaktperson gjennomfører alle bestillinger og følger opp det som gjenstår. Dagen før begravelsen ringer vi deg for å bekrefte at alt er klart.

I seremonien
Vi er ute i god tid når vi skal gjøre i stand til seremonien. Vi sørger for at blomstene kommer på plass og følger opp utøverne. Vi pynter og lager en vakker ramme rundt kisten. Vi er tilstede under seremonien og hjelper til når det er behov for det.

Oppfølging etter seremonien
Noen dager etter seremonien ringer vi deg for å høre om du har spørsmål eller tilbakemeldinger, og for å gjennomgå det som eventuelt gjenstår.

Gravferdstalere
I personlige seremonier kan det være behov for en gravferdstaler. Som første byrå i Norge har vi vår egen gravferdstalerutdanning. Taleren hjelper deg med å utforme innholdet i seremonien. Våre gravferdstalere deltar jevnlig på kurs og får veiledning i sitt arbeid.

Teknisk
I personlige seremonier kan det være ønske om musikkavspilling eller lydanlegg til sangere og musikere. Vi kan bistå uansett om det er fremvisning av bilder eller film, streaming eller filmopptak. Vi har dyktige medarbeidere som vet hvordan teknisk utstyr bør brukes i en begravelse. Her kan du lese om våre kjøreregler for fotografering, filmopptak og publisering fra begravelse.

Underleverandører
Våre underleverandører er håndplukket, og vi har jevnlig dialog med disse. Vi forhandler pris og er ikke et fordyrende mellomledd. Vi står som din garantist for deres kvalitet og service.

Transport
Våre biler er velholdte og rene. Ved seremoniell transport benytter vi begravelsesbiler. Vi har også nøytrale vaktbiler som benyttes ved henting av døde i hjemmet, og biler med plass til flere bårer for transport mellom kapeller. All transport av døde skjer med verdighet og i tråd med Standard for god gravferdsskikk.

Stell av døde
Vi gir alltid den døde et verdig stell før nedlegging i kisten. Erfaring viser at det å se avdøde kan ha en viktig funksjon i sorgbearbeidelsen. Ved ulykker eller når det har gått lang tid etter dødsfallet hender det at etterlatte frarådes å se den døde. Vi har imidlertid kompetanse til å gjennomføre et utvidet stell, slik at de etterlatte allikevel kan se avdøde pent stelt i kisten.

Minnebok
Vi legger stor vekt på å lage fine minnebøker med bilder fra de personlige seremoniene. Våre gravferdskonsulenter deltar på fotokurs, og du kan forvente god kvalitet på de bildene vi tar. Vi legger til rette for at minnetalene kan kopieres inn i minneboken. For mange er dette et kjært minne med verdi for etterslekten.

Taushetsplikt
Våre ansatte er pålagt taushetsplikt gjennom sine arbeidsavtaler. Vi gir ikke ut opplysninger uten godkjenning fra de etterlatte. Vi vil kun oppgi seremonitidspunkt for begravelser som er offentlig annonsert.

Personvern
På vår nettside finner du en personvernerklæring. Våre rutiner for behandling av persondata er i tråd med Personvernloven.

Hva skjer hvis kvaliteten ikke er god nok?
Dersom kvaliteten ikke er god nok, gjør vi det vi kan for å rette feilen. Noen ganger er eneste mulighet å kompensere økonomisk. Dersom årsaksforholdet er uklart, lar vi tvilen komme deg til gode. Vi vet at våre kunder kan være i en krevende livssituasjon og at vi har et stort ansvar. Alle feil registreres og følges opp.