Avskjed – Med verdighet og omtanke

Møt våre medarbeidere

Historien om Arna Gravferdsbyrå

Arna Gravferdsbyrå ble startet i 1962, under navnet Espeland Begravelsesbyrå, av Kåre Bjarne Hope. Han var tidligere kontorfullmektig i et bygge- og trevarefirma.

Tidlig i 1960 årene la det seg slik til rette at det var naturlig å skifte jobb, og etter mange oppfordringer fra folk i bygden om å starte et gravferdsbyrå, så ble det slik. Alle de som ønsket dette, kjente Kåre godt og visste om hans rolige, trygge måte han møtte mennesker i ulike livssituasjoner.

Første tiden i byrået kom oppdragene fra bygdene omkring, men raskt utvidet det seg til Vaksdal, Osterøy, Samnanger og selvsagt også Stor-Bergen.

Arbeidet i gravferdsbyrået var ikke noen ni til fire jobb og Kåre hadde hele ansvaret både hverdag og helg, natt og dag. Etter hvert tok konen og begge døtrene del i passende oppgaver. Noen pensjonister var med som sidemenn på langtransporter, og som assistenter ved seremonier. De første årene var et av rommene i huset innredet som kontor, og etter hvert ble huset påbygd og det ble i hageleiligheten innredet med bl.a. kontor, samtalerom, kransebinderi og sløyfetrykkeri.

I 1990 ble navnet endret til Arna Gravferdsbyrå. Den yngste datteren, Marit, ble ansatt på fulltid året etter og hun jobber fremdeles i byrået. I år 2000 døde Kåre og våren 2003 ble Arna Gravferdsbyrå AS solgt til Ragnhild Thorsheim Kristing, og ble en del av Gravferdsgruppen AS. I 2020 ble Gravferdsgruppen solgt til Dahls begravelsesbyrå.

Kontakt oss

Lang erfaring med å bistå etterlatte

Våre medarbeidere har lang erfaring i å bistå etterlatte. I samråd med pårørende hjelper vi til med alle praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfallet og gravferden. Vi gjør vårt beste for at pårørende skal få en trygg og verdig ramme rundt gravferden. Vi gir gjerne våre profesjonelle råd, men ivaretar alltid de etterlattes ønsker for prosessen.

Kvalitet og service

Arna Gravferdsbyrå AS er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd. Vi vil alltid tilstrebe å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk». Dersom noen opplever at vi ikke tilfredsstiller det som er avtalt og forventet, vil vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme de det gjelder og finne gode løsninger.

Gravferdsgruppen — et nettverk av faglig kompetanse innen sorgarbeid

Gravferdshjelpen har i senere tid kjøpt Arna Gravferdsbyrå, Vatne Begravelsesbyrå, Samdals Begravelsesbyrå og Bergen Begravelsesbyrå. Våre fem byråer har et samarbeid gjennom Gravferdsgruppen AS. Gjennom Gravferdsgruppen har vi tilgang til stor faglig kompetanse og erfaring innen sorgarbeid, blomster- og romdekorering, sang og musikk, teologi, veiledning, helse- og omsorgsarbeid, grafisk design og økonomi. Byråene bistår hverandre ved ulike oppdrag der det er hensiktsmessig for de pårørende. Gravferdsgruppen er fra 2020 en del av Dahls begravelsesbyrå, og medlem i Jølstad.

Våre medarbeidere

I Borgstova har Marit Hope sin faste kontorplass, men du treffer gjerne på en av oss andre i Gravferdsgruppen også.

Marit Hope

Marit Hope

Gravferdskonsulent

Eirik Solheim

Eirik Solheim

Avdelingsleder

Johanne Drageide

Johanne Drageide

Gravferdskonsulent

Grethe Aspenes

Grethe Aspenes

Gravferdskonsulent

John Sle Vevle

John Sæle Vevle

Gravferdskonsulent

Arve Venholdt

Arve Løvenholdt

Gravferdskonsulent

Jan Olav Stople

Jan Olav Stople

Gravferdskonsulent

Arne Hviskeland

Arne Høviskeland

Gravferdskonsulent

Arnt Cederholm

Arnt Cederholm

Gravferdskonsulent

Reidun Myrmel

Reidun Myrmel

Gravferdsassistent

Torstein Jenssen

Torstein Jenssen

Gravferdskonsulent/ ekstrahjelp

Helge Kolstad

Helge Kolstad

Gravferdskonsulent/ ekstrahjelp