Få personlig oppfølging av erfarne konsulenter

Å ta avskjed med noen vi er glad i, er en veldig personlig ting. Arna Gravferdsbyrå har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av ulike avskjedsseremonier. Seremoniene tilpasses den avdødes og de etterlattes ønsker.

Hva snakker vi om i samtalen?

I en planleggingssamtale gir vi deg nødvendig informasjon og veiledning om begravelsesprosessen. Målet med samtalen er å komme til enighet med pårørende om praktiske gjøremål. Samtalen tar som regel 1-2 timer.

Planlegging av seremoni

Sammen med deg ønsker vi å skape en verdig avskjed og seremoni med et personlig preg. Vi har et stort utvalg av kister, blomster og pynteutstyr til seremonien. Sammen avklarer vi hva du ønsker vår bistand til, og vi følger opp alle avtaler og bestillinger. Etter samtalen vil vi gi deg et komplett prisoverslag. Vi opplyser deg om NAVs stønader, og har mulighet til å søke om gravferdsstønad for deg, dersom det er grunnlag.

Forberedelser i forkant av samtalen

I forkant av samtalen kan du, om ønskelig, forberede deg ved å se på utvalget av kister, blomster, salmer, sanger, musikk og dødsannonse.

Hvor avholdes samtalen?

Samtalen kan gjennomføres ved vårt kontor i Borgstova i Lakslia 14, eller ved et av våre andre kontorer dersom det er mer praktisk. Vi kan også komme hjem til deg, eller ta dialogen via telefon og e-post.

Avdødes egne ønsker

I noen tilfeller har den avdøde uttrykt spesielle ønsker om gravferden. Dette bør så langt som mulig respekteres. Samtidig er det viktig å påpeke at seremonien er for de etterlatte og at det er deres behov som skal dekkes.

Er avdødes ønsker nedtegnet i testament, skal ønskene etterkommes så langt det er mulig.