Hentetjeneste

Henting av avdøde på sykehus, sykehjem eller institusjon

Ved dødsfall på sykehus flyttes avdøde til et kjølerom. De pårørende får informasjon om hva som skjer videre, og bes ta kontakt med et begravelsesbyrå. Sykehusene og de fleste sykehjem med kjølerom har kapell, hvor de pårørende har mulighet til å se den avdøde. En slik syning avtales med begravelsesbyrået og vi må da avklare hvilken kiste som ønskes på forhånd. Fra sykehuset/sykehjemmet kjører vi kisten/båren til nærmeste naturlige bårerom.

Henting av avdøde i hjemmet

Kontakt nærmeste legevakt. Er dødsårsaken uventet og ukjent skal politiet varsles.

Ring gjerne vår døgnbemannede telefon for spørsmål om hva som skal gjøres. For at vi skal kunne hente avdøde, må det foreligge dødsattest fra lege. Alternativt kan det avtales at vi skal kjøre innom legevakten. Ved naturlig eller forventet dødsfall, kan det avtales at fastlege skal skrive ut dødsattest.

Noen ønsker at avdøde hentes så snart som mulig, mens andre ønsker mer tid til å ta farvel. Når dere kontakter oss, avtaler vi tid for henting og avklarer om vi skal hente på båre eller i kiste. Når det er usikkerhet om dødsårsak og politiet rekvirerer obduksjon, tar politiet kontakt med det begravelsesbyrået de har avtale med, for transport til Gades Institutt. Pårørende kan fritt velge begravelsesbyrå til videre hjelp.

Dødsfall i utlandet

Vi har lang erfaring med å bistå ved dødsfall i utlandet.

Vi bistår med alle praktiske gjøremål som er nødvendig for å få avdøde hjem til Norge. Dette kan innebære kontakt med begravelsesbyrå, forsikringsselskap og andre aktører som har en rolle i transporten hjem.