Det kan dukke opp mange spørsmål etter et dødsfall. Ønsker dere begravelse eller bisettelse? Hvilken type seremoni skal avholdes? Skal det i det hele tatt være noen seremoni? Hvilke offentlige papirer må fylles ut? Som begravelsesbyrå er vår viktigste oppgave å sørge for at de etterlatte føler trygghet i alle forhold rundt et dødsfall. Veiledningen vi gir skal være grundig og oversiktlig, og basere seg på de pårørendes behov og ønsker.

Ved dødsfall

Gravferdsloven sier at gravferden skal finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet. Ved tungtveiende årsaker, kan det ved enkelte tilfeller søkes om utsettelse. Vår vakttelefon er bemannet døgnet rundt, også på helg og høytider. Dere kan når som helst ta kontakt ved behov for umiddelbar hjelp, eller for å gjøre avtale om vår bistand.

Gravferd med seremoni

 • Døgnvakt

 • Kvalitetsgaranti

 • Kompetent bistand

 • Kort planleggingssamtale via telefon eller på kontoret

 • Alle bestillinger

 • Meldinger til det offentlige

 • Minneside på internett

 • Annonsering på internett

 • Stell og nedlegging i kiste

 • Enkel hvit kiste

 • Transport

 • Mannskap i seremonien

 • Blomst på kisten

 • Inntil 50 enkle programhefter

 • Pynting av seremonirommet

 • Veiledning med arv- og skifterådgiver

 • Veiledning om gravsted og gravstein