Syning, båreandakt og svøpning

En nær og personlig avskjed

Syning

Når det skal gjennomføres en syning samles ofte de nærmeste pårørende rundt den åpne kisten for å kunne ta en nær og personlig avskjed. Noen ønsker båreandakt med religiøst innhold. Denne ledes ofte av en prest. Syningen kan avsluttes med å svøpe den døde i kisten. Vår erfaring er at mange opplever en slik avskjedsstund som meningsfull og at mange føler en større ro etter en slik stund.

Syningen kan gjennomføres på sykehjemmet, sykehuset, i kapellet eller i hjemmet. Vi legger til rette og bistår om ønskelig. Syninger må avtales på forhånd, og kan foregå både på dag- og kveldstid.

Syning med barn

Barn kan også få mulighet til å se den avdøde dersom dette er en nær person, som foreldre, søsken og besteforeldre. Å se og ta på den døde hjelper barna å forstå at noe er annerledes, og de kan selv skjønne bedre hva død betyr. De får se at den døde ikke lenger puster, snakker eller rører på seg. Når barn er til stede bruker vi god tid på å forberede dem før de kommer inn i rommet der den døde ligger.